Vitajte v rehabilitačnom centre MEDELLA

042-2999 005, 0907-845 129 8:00-16:00 (Pondelok-Piatok)

SLUŽBY FYZIOTERAPEUTA

V našom rehabilitačnom centre sú pre vás k dispozícii odborní fyzioterapeuti, ktorí vám vedia pomôcť a poradiť s problémami pohybového aparátu. Na základe vyšetrenia zistia príčinu a zostavia pre vás osobný terapeutický program.

Kineziologický rozbor

Je komplexné vyšetrenie pohybového aparátu. Je to súhrn vyšetrovacích metód na zistenie príčiny problémov. Zahŕňa:

 • Odobratie anamnézy
 • Klinické vyšetrenie pohybového aparátu
 • Stanovenie fyzioterapeutickej diagnózy
 • Stanovenie liečebného postupu za stálej konzultácie s klientom

Mäkké techniky

Ide o manuálne ošetrenie porúch funkcie mäkkých štruktúr. Mäkké tkanivá (koža, podkožie, fascie – obaly svalov, svaly) majú úzky vzťah k pohybovej sústave a pre svoju správnu funkciu musia byť pohyblivé.

Mobilizácia kĺbov a chrbtice

Ide o techniky využívané k odstráneniu blokád kĺbov končatín, chrbtice či rebier. Sú to jemné opakované pohyby na hranici možného rozsahu, ktoré prispievajú k obnove kĺbnej hry a zväčšeniu pohyblivosti v kĺbe.

Kĺbna manipulácia

Používa sa v prípade blokády kĺbu alebo pohybového segmentu chrbtice. Ide o jemný, rýchly náraz po dosiahnutí predpätia, často spojený s fenoménom lupnutia.

Individuálna pohybová terapia

Špeciálne fyzioterapeutické techniky a metódy zahrňujúce špecifické cvičenia, ktoré slúžia k obnove, úprave a fixácii fyziologických pohybových stereotypov. Fyzioterapeut využíva napr.:

 • metodiku senzomotorickej stimulácie
 • aktiváciu hlbokého stabilizačného systému a panvového dna
 • techniku aktívnej centrácie kĺbov končatín a chrbtice
 • cvičenie na fitlopte
 • cvičenie s therabandami
 • cvičenie s overballmi
 • cvičenie s foam-rollerom (valec)
 • cvičenie na BOSU
 • liečbu skolióz metódou Schrothovej
 • terapiu algických vertebrogénnych syndrómov
 • kineziologický taping
 • SM-systém
 • cvičenie podľa Mojžišovej

Odborná inštruktáž

Bolesti pohybového aparátu často vznikajú v dôsledku nesprávnych pohybových návykov alebo preťaženia v práci či pri športe. Fyzioterapeut vás naučí porozumieť vlastnému telu a ako si môžete s bolesťou poradiť doma alebo v práci.

Terapia spúšťových bodov (trigger points)

Ide o ošetrenie spúšťových bodov (trigger points) - drobných „uzlíkov" vo svaloch, ktoré vyvolávajú bolesť, obmedzenie pohybu alebo brnenie často na miestach zdanlivo nesúvisiacich s ich lokalizáciou.

Spúšťové body možno ošetrovať rôznymi spôsobmi:

 • uvoľňovacím cvičením - metódou postizometrickej relaxácie alebo antigravitačnej relaxácie
 • ošetrením mäkkými technikami
 • pomocou fyzikálnej terapie

TEJPING

Tejp – špeciálna farebná páska, sa nalepí na konkrétnu časť tela, kde podporuje proces samouzdravovania tkanív. Samotný tejp neobsahuje liečivé látky, terapeutický efekt závisí výlučne od spôsobu nalepenia. Ak je urobený správne, v postihnutom mieste sa rýchlo aktivujú regeneračné procesy.

Je niekoľko techník tejpovania

1. ZÁKLADNÉ TECHNIKY:
 • Facilitácia svalu – využíva sa na chronicky či akútne oslabené svaly, tejp sa lepí od začiatku svalu k úponu svalu
 • Inhibícia svalu – využíva sa na preťažené alebo akútne poškodené svaly, tejp sa lepí od úponu svalu k začiatku svalu
2. KOREKČNÉ TECHNIKY:
 • Mechanická – na podporu zachovania prirodzenej polohy a pohybu kĺbu – upravujeme pozíciu svalov, fascií a kĺbov
 • Fasciálna – zlepšuje pohyblivosť fascie vďaka stimulácii pohybu kože vplyvom elasticity tejpu
 • Priestorová – „nadľahčujeme“ miesto bolesti, trigger pointu, zápalu či opuchu – „nadľahčenie“ je spôsobené efektom zmrštenia tejpu, vďaka ktorému uvoľníme mäkké tkanivá nad miestom bolesti a zápalu
 • Väzivová/šľachová – tejp sa lepí priamo na priebeh šľachy či väzu – dráždime tým receptory v oblasti väzov a šliach, ide o stimuláciu propriorecepcie
 • Funkčná – využíva sa, ak chceme stimuláciou receptorov pohyb podporiť, alebo naopak obmedziť
 • Lymfatická – efektívna podpora funkcie lymfatického systému, hlavne pri terapii lymfatického opuchu, využíva sa tiež v akútnom štádiu poranenia či pooperačného stavu

SM Systém

Liečba bolesti bez skalpela – liečba nielen vysunutej platničky SM-systém je súbor dvanástich jednoduchých a účinných cvikov, ktoré sa cvičia pomocou elastického lana. Cvičením dochádza k aktivácii špirálnych svalových reťazcov a chrbtica sa preťahuje smerom nahor. V dôsledku toho sa odľahčí tlak na medzistavcové platničky a kĺby, čím sa umožňuje ich výživa, regenerácia a liečba. SM-systém je teda ideálny regeneračný a posilňovací zdravotný program pre vaše telo.

Príďte si k nám zacvičiť pod vedením certifikovaného fyzioterapeuta. Naučí vás cviky, ktoré následne môžete vykonávať aj sami doma či v práci.

 • Prevencia a liečba bolestí chrbtice
 • Liečba vysunutej platničky
 • Liečba po operácii chrbtice alebo platničky
 • Liečba skoliózy
 • Prevencia chybného držania tela u detí
 • Kondičný tréning športovcov