Vitajte v rehabilitačnom centre MEDELLA

pohyb vonku

Vysunutie medzistavcovej platničky!

Veľký strašiak s (častokrát) jednoduchým riešením. Čo to vlastne je a ako vzniká?
Veľa ľudí a odborníkov si myslí, že k vysunutiu resp. ,,vyskočeniu“ platničky dochádza pri nadmernom jednorazovom impulze sily pôsobiacej na chrbticu (napr. zdvihnutie ťažkého bremena z predklonu). Je to pravda... ale vlastne nie až tak úplne.

Vysunutie platničky je proces dlhodobý, pri ktorom dochádza k postupnému znižovaniu pevnosti väzivového prstenca (obalu) medzistavcovej platničky až dôjde k jeho porušeniu a vytečeniu tekutého jadra. A práve toto spomínane vytečenie jadra môže spôsobiť nadmerný impulz, ale vlastne nemusí . Častokrát sa stane, že aj pri bežnej aktivite dôjde k vytečeniu tekutého jadra a vzniku bolesti, respektíve zhoršeniu symptómov, práve z dôvodu už spomínaných degeneratívnych zmien. Na obrázku sú stupne poškodenia medzistavcových platničiek (zdroj: internet)

S vysunutou platničkou hneď na OPERÁC... REHABILITÁCIU!!!

Prečo netreba voliť operáciu ako voľbu číslo 1?

Naše telo dokáže veľmi efektívne spontánne zregenerovať (opraviť) platničku, najmä v akútnych prípadoch (náhle a výrazne zhoršenie symptómov). Častokrát sú nižšie stupne vysunutia ako bulging alebo protrúzia z neurologického hľadiska asymptomatické.

Keď sa dokážu platničky zahojiť samé tak kde je potom problém a prečo ma to stále bolí?

Na to aby sa platnička mohla ,,uzdraviť“ je potrebné aby sme jej na to vytvorili vhodné podmienky. Zjednodušene povedané, platnička funguje ako špongia, ktorá pre svoju správnu výživu potrebuje pohyb segmentov nad a pod ňou. Na to aby mohla prebiehať správna regenerácia musí byť v platničke dostatočný prísun živín = musíme sa hýbať!

Ale mňa to práveže pri každom pohybe viac bolí....

A tu sa dostávame k dôvodu prečo je dôležité navštíviť fyzioterapeuta. Práve za pomoci odborníka, ktorý určí správnu diagnózu a nastaví správny cvičebný program bude mať vaše telo, špeciálne poškodená medzistavcová platnička optimálne podmienky na regeneráciu a zahojenie. Nemusíte sa báť, v prvých akútnych štádiách stačí keď vás fyzioterapeut nastaví do správnej úľavovej polohy a len samotné správne dýchanie zabezpečí dostatočný pohyb pre daný segment. Neskôr, pri zlepšení symptómov sa nastavia cviky, pohyby ktoré neprovokujú bolesť, naopak ju zmierňujú a postupne sa budete môcť vrátiť ku každodennej aktivite.

Nestačí cvičiť len u fyzioterapeuta ...

Dôležitejšie, ako samotná návšteva fyzioterapeuta je to čo budete robiť potom doma. Ako budete dodržiavať nastavený rehabilitačný plán a upravíte (dočasne) každodenné činnosti tak aby vám nezhoršovali vaše symptómy (napr. vyvarovať sa dlhodobému sedeniu, dočasne obmedziť dvíhanie bremien z predklonu, resp. pracovať v predklone).

Niekedy je však operácia nevyhnutná...bohužiaľ.

V niektorých prípadoch, hlavne pokiaľ došlo k výraznej sekvestrácii tekutého jadra, alebo k výraznému posunu tela stavca (spodylolistéza) a lekársky nález koreluje s vašimi symptómami je na lekárske odporúčanie nevyhnutné podstúpiť chirurgický zákrok. Ďalšou indikáciou k operačnému zákroku je neúspech konzervatívnej terapie. To znamená, že aj napriek dodržiavaniu všetkých odporúčaní fyzioterapeuta sa u vás aj po niekoľkých mesiacoch stále vyskytujú vážne neurologické symptómy útlaku nervového koreňa ako sú: • Pálivá a ostrá bolesť na chrbtici spojená s vyžarovaním do akrálnych častiach končatín (prsty na nohách alebo rukách) • Tŕpnutie až strata citu v niektorých častiach dolných alebo horných končatín • Slabosť až strata sily v niektorej časti dolnej alebo hornej končatiny

Čo mám teda vlastne robiť ?

Pokiaľ máte ,,len“ nález na snímke z magnetickej rezonancie, ale nemáte aktuálne žiadne vyššie spomínané symptómy útlaku nervového koreňa, tak sa hýbte robte to čo vás baví (samozrejme všetkého s mierou) a nežite v strachu, lebo patologické nálezy sa objavujú u väčšiny populácie ale často bývajú asymptomatické. Pokiaľ sa u vás už vyskytli bolesti alebo sa váš stav zhoršil navštívte fyzioterapeuta, ktorý dokáže správne diagnostikovať príčinu týchto problémov a nastaví vám rehabilitačný plán. No pokiaľ sa vaše symptómy naozaj nezlepšujú niekoľko mesiacov, nedajbože sa neustále zhoršujú je potrebné daný stav konzultovať s neurológom.

Aké prístroje nám pomáhajú pri liečbe poškodenej medzistavcovej platničky?

• Vysokovýkonný laser – HILT (high intensity laser therapy): laserové pulzy aktivujú sériu biologických signálov podporujúcich ozdravné a regeneračné procesy v tkanivách.

• Vysokovýkonný magnet- magnetoterapia: dochádza k aktivácii metabolizmu buniek, k zvýšeniu prísunu kyslíka a živín v tkanivách a k lepšiemu odvádzaniu splodín látkovej výmeny.

*Malá poznámka pod čiarou: Nie každá bolesť v oblasti chrbtice má za príčinu poškodená platnička ...ale o tom nabudúce

Rehabilitačné centrum MEDELLA

  • Služby
  • Blog